Zaznacz stronę

Polityka prywatności

a) Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Informatyczna Pajęczyna – Wojciech
Durczok, z biurem przy ul. Jasnogórskiej 9 w Gliwicach, NIP: 6312495463
b) Przekazanie danych jest dobrowolne lecz konieczne w celu zapisania się wydarzenie lub
spotkanie.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda
d) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny

Od 25 maja 2018 roku każdy ma prawo:

e) Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli potwierdzenia czy Administrator danych
osobowych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
f) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne
g) Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
h) Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

i) Prawo do przenoszenia danych czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
danych osobowych i przesłania ich innemu Administratorowi
j) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora
k) Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego innego państwa Unii
Europejskiej
l) Państwa dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Aby cofnąć zgodę należy
przesłać zgłoszenie na adres inspektor@pajeczyna.biz
m) Istnieją zasadniczo dwa rodzaje ciasteczek: techniczne – czyli takie, które służą do tego aby
strona działała prawidłowo, oraz takie, które są używane do celów marketingowych. My
korzystamy tylko tych pierwszych. Nie musimy Cię śledzić, ani wyświetlać Ci reklam 🙂
n) Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do przesłania zapytania na
inspektor@pajeczyna.biz